Wat is belangrijk voor u?

Wat is belangrijk voor u als werkgever? Praktische tips inzake Sociale Wetgeving en Wet Werk en Zekerheid Voor het aannemen van mensen met een afstand tot de arbe…

Welke belangen spelen er voor een werkgever bij werkhervatting en re-integratie van een werknemer?

Werkhervatting en re-integratie voor werkgevers Als een werknemer zijn werkzaamheden niet meer kan verrichten als gevolg van ‘ziekte of gebrek’ dan is het van groot…

Waarom is werkhervatting en re-integratie belangrijk voor een werknemer?

Werkhervatting en re-integratie voor de werknemer en het belang daarvan. Werkhervatting bij verzuim als gevolg van ‘ziekte of gebrek’ is van groot belang voo…