Waarom is werkhervatting en re-integratie belangrijk voor een werknemer?

Werkhervatting en re-integratie voor de werknemer en het belang daarvan.
Werkhervatting bij verzuim als gevolg van ‘ziekte of gebrek’ is van groot belang voor werkgever en werknemer. De wetgever heeft werkgever en werknemer een aantal verplichtingen opgelegd om tot een goede en duurzame werkhervatting te komen. Als na twee jaar de werknemer een WIA aanvraag doet (een aanvraag om tot een uitkering te komen) toetst het UWV of in voldoende mate aan die verplichtingen is voldaan.
Nog los van de wettelijke verplichtingen is het van groot belang voor werkgever en werknemer om te kijken wat de mogelijkheden zijn om weer aan het werk te komen. In eerste instantie vinden werknemers dat wel eens lastig: ‘ik mag toch wel ziek zijn?’ Is een veel gehoorde vraag.  Werknemers voelen zich niet serieus genomen in hun klachten. Het is dan ook van groot belang om te blijven communiceren met de werkgever. Wat kan je wel en wat kan niet. En wat kunnen we doen om het proces te verbeteren. Want de vraag is natuurlijk niet ‘ik mag toch wel ziek zijn?’; de vraag is: ‘wil ik ziek zijn?’
Werken is voor alle mensen van groot belang. Het geeft:
  • Vriendschappen, en daarmee een sociaal kader;
  • Inkomen, en daarmee financiële onafhankelijkheid;
  • Dagritme en structuur; en daarmee zingeving.
Ziek zijn is duur; ziek blijven is nog veel duurder. Dat geldt zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Natuurlijk kan niemand er wat aan doen als hij ziek wordt; waar we wel wat aan kunnen doen is hoe je daarmee omgaat. Bedenk dat er veel geld mee gemoeid gaat; en dat geld kan worden geïnvesteerd in jouw nieuwe toekomst. Doe daar dan een beroep op.
Als je (tijdelijk) je werk niet kan doen omdat je ziek bent; is daar natuurlijk begrip voor. Als je echter langere tijd uit de roulatie bent, wordt het zaak om te bekijken wat je eventueel nog wel zou kunnen doen. Stel je been is gebroken en je doet administratief werk; dan zijn er vast mogelijkheden te verzinnen om toch naar het werk te gaan. Zo zijn er veel voorbeelden denkbaar om tot een oplossing te komen die voor werkgever en werknemer werkt: samen werken aan herstel.
Er zijn twee belangrijke deskundigen die kunnen helpen om tot een oplossing te komen: de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Samen met hen kan je bekijken wat er mogelijk is. Natuurlijk wil je het liefst bij je eigen werkgever blijven. Maar als dat niet kan is het zaak om alternatieven op de arbeidsmarkt te bekijken. Hoe eerder je daarmee begint hoe beter.
Het werk niet meer in volle omvang kunnen doen is vaak al moeilijk genoeg om te accepteren; als dat dan ook nog betekent dat je helemaal niet meer kunt werken en je dus aangewezen bent op een uitkering, is dat nog moeilijker. Zaak dus om er alles aan te doen, zelfstandig inkomen te kunnen blijven genereren.
Weet dat je wekgever daarmee moet helpen en zorg dat een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld om tot objectieve oordeelsvorming te komen. Gezamenlijk kan dan een plan van aanpak gemaakt worden om de kortste weg naar werk te realiseren.
Dat is in ieders belang! En bedenk: werken herstelt.