Doe de check!

 • Is een van uw werknemers meer dan drie maanden ziek? En ziet het ernaar uit dat hij zijn werk blijvend niet meer kan blijven doen?
  Vraag offerte aan voor een arbeidsdeskundig re-integratie-onderzoek.
 • Bent u voor de belastingdienst een middelgroot bedrijf (loonsom meer dan ca € 400.000,00) en bent u voor de WIA instroom verzekerd bij het UWV?
  Laat controleren of uw gedifferentieerde premie klopt. Veel bedrijven betalen te veel.
 • Ligt de gemiddelde leeftijd in uw organisatie boven de 45 jaar? Of doen uw mensen veel zwaar werk?
  Laat u adviseren over duurzame inzetbaarheid.
 • Duurt het verzuim van uw medewerker langer dan 10 maanden? 
  Laat een arbeidsdeskundig onderzoek doen om de mogelijkheden voor werkhervatting in kaart te brengen.
 • Is het verzuim binnen uw organisatie hoger dan 4% dan heeft u een kostbaar probleem.
  Laat u adviseren over een duurzame oplossing.
 • Stagneert de re-integratie van uw werknemer door een conflict of meningsverschil?
  Samen halen we de belemmeringen weg om een positieve uitkomst te realiseren.

Vraag offerte aan voor onderzoek of advies: info@lilyvandiepenbrugge.nl