Disclaimer

De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Echter, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden noch kunnen rechten worden ontleend aan de informatie op de website. Dit geldt ook voor de gelinkte websites. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten.
Wij houden ons uiteraard aan de wet- en regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.
Verder gelden onze algemene leveringsvoorwaarden.