Kernwaarden

Lily van Diepenbrugge: De arbeidsdeskundige die bruggen bouwt.

Samen met mijn klanten bouw ik de brug van ‘ziekte of gebrek’ naar mogelijkheden en werkhervatting. Van belang is een brug te slaan tussen belasting en belastbaarheid. In mijn werk richt ik mij op het vergroten van de arbeidsparticipatie. U mag erop vertrouwen dat ik transparant ben in wat ik doe en adviseer: een duidelijke doelgerichte taakhouding met een scherp oog voor de persoon achter de werknemer en diens belangen. Daar waar nodig sla ik een brug tussen de belangen van de werkgever en die van de werknemer.

Als arbeidsdeskundige ben ik specialist op gebied van werk, mens en inkomen. Ik verschaf inzicht in belastbaarheid, beleving en mogelijkheden in relatie tot belasting in het werk. Daarbij laat ik mij drijven door mijn persoonlijke overtuiging dat iedereen mogelijkheden heeft om een bijdrage in een economisch proces te leveren. Ik zie het als mijn missie om u te ondersteunen en om dat te doen wat nodig is.
U kunt van mij daadkracht en betrokkenheid verwachten.