Over mij

Mijn jarenlange ervaring in het adviseren van ondernemende organisaties op het gebied van gezondheid- en vitaliteitmanagement zet ik sinds enige tijd alweer in als arbeidsdeskundige. Aan deze reis ben ik begonnen met een koffer vol bagage, op weg een doelgerichte gids voor velen te zijn.

Ik ga uit van de eigen verantwoordelijkheid van een ieder. Mensen worden gemotiveerd en ondernemend als ze overtuigd zijn van hun eigen zinvolle rol in het bedrijf. Iedereen wil graag een zinvol bestaan leiden en gelukkig zijn. Werk speelt daarbij een cruciale rol. Mijn klanten ervaren een resultaatgerichte aanpak die uitgaat van het belang van de organisatie in haar geheel; met een duidelijke boodschap naar de werknemer: “Jij bent belangrijk voor jouw bedrijf”.

In mijn rol als arbeidsdeskundige beloof ik mijn uiterste best te doen voor een zinvolle en duurzame inzetbaarheid van iedere werknemer. De mensen voor wie ik mij inspan mogen erop vertrouwen dat ik handel conform de richtlijnen en codes van de Nederlandse Verenging van Arbeidsdeskundigen waarvan ik lid ben.

In mijn privé-leven (ik ben gelukkig getrouwd en ik heb twee volwassen kinderen die inmiddels hun eigen reizen plannen en maken) ga ik voor de kwaliteit van leven. Voor mij draagt mijn werk in belangrijke mate bij tot ons geluk. We zijn allemaal vitaal en energiek en ervaren balans in ons leven. Daarbij spelen werken en bewegen een belangrijke rol.