Wat mag u verwachten?

De arbeidsdeskundige is verantwoordelijk om de optimale balans tussen belasting en belastbaarheid voor iedere werknemer te vinden. Het gaat daarbij om de vergroting van het werkvermogen waarbij gekeken wordt naar wat kan. Uitgangspunt daarbij is wat de werknemer zelf ervaart. Ik oordeel niet, maar stuur en confronteer daar waar nodig is. De arbeidsdeskundige bespreekt met de werknemer wat hij nog kan en wat de werkgever redelijkerwijs moet doen om de arbeidsparticipatie mogelijk te maken. Werkgever en werknemer hebben samen een inspanningsverplichting; mijn rol is beide partijen daarbij te ondersteunen. Van mij mag volledige transparantie en openheid worden verwacht.
Bij het realiseren van vitaliteit is bewustwording het meest belangrijke aspect. Werkgever en werknemer dienen zich bewust te worden van de implicaties van verzuim. Hoe bereiken we vitaliteit? Hoe kan het werkvermogen worden uitgebreid? Wat is nodig om tot een optimale arbeidsparticipatie te komen? Wat te doen als een conflict de werkhervatting in de weg staat?
De arbeidsdeskundige denkt met u mee.

Kortom: Werken aan arbeidsparticipatie, balans herstel en schadelast beperking!