Verwachting van uw werknemer

Rol van de arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige is door de werkgever verzocht een oordeel te geven over de arbeidsmogelijkheden van één van haar werknemers. Van de arbeidsdeskundige mag worden verwacht dat de oordeelsvorming onafhankelijk tot stand komt.
De arbeidsdeskundige richt zich op herstel van werkvermogen, rekening houdend met de krachten en de bekwaamheden van de betreffende medewerker. De arbeidsdeskundige creëert een veilige omgeving waarin gesprekken kunnen plaatsvinden en probeert een zo eerlijk mogelijk beeld te schetsen van de consequenties in de toekomst.

Dit alles wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig rapport wat bestemd is voor werkgever en werknemer.
Indien één van de partijen het niet eens is met één of meerdere onderdelen van dit rapport kan het UWV om een zogenaamd deskundigenoordeel worden gevraagd. Het benodigde formulier is te downloaden via de website: www.uwv.nl

De arbeidsdeskundige:

  • beoordeelt in hoeverre de functie als passend is aan te merken;
  • geeft aan hoe de functie passend te maken is;
  • beoordeelt of er andere passende functies binnen de organisatie beschikbaar zijn;
  • adviseert over de mogelijkheden van een tweede spoor (andere werkgever) indien er binnen de eigen organisatie geen herplaatsingsmogelijkheden zijn;
  • adviseert over mogelijke verbeterpunten en vervolgstappen in het re-integratieproces;
  • adviseert als een conflict of een meningsverschil de werkhervatting belemmert;
  • zorgt voor draagvlak van de oplossing bij werkgever en werknemer.