Visie en drijfveren

Arbeidsongeschiktheid kost ons land 11 miljard euro per jaar. Die elf miljard euro moet worden opgebracht door 7,2 miljoen werkende mensen.
Dat kan niet meer. Het aantal mensen dat een bijdrage levert aan de economie moet omhoog. Ik zie het als mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om daar een bijdrage aan te leveren in mijn werk als arbeidsdeskundige.
Het werk moet anders worden georganiseerd en zoveel mogelijk mensen moeten in de gelegenheid worden gesteld om te werken. Daar zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor. Ondernemers zijn nodig om arbeid beschikbaar te stellen en werknemers zijn verantwoordelijk om hun mogelijkheden om te zetten in arbeid. Immers, werken draagt bij aan het vergroten van ieders welbevinden. Ook draagt werken bij aan economische welvaart, sociale context, zingeving, inkomen, zekerheid en maatschappelijk aanzien.

Vanuit deze visie adviseer ik organisaties die met vraagstukken worstelen rondom belastbaarheid en belasting. Vraagstukken over herverdeling van taken. Ik adviseer bedrijven bij hun wens een grotere arbeidsparticipatie te realiseren met gezonde en gedreven werknemers.